Ga liên vận quốc tế Lào Cai
     

Giới thiệu chung
và địa chỉ liên hệ

 Ga Lào Cai là ga cấp 1 - Liên vận quốc tế
Trực thuộc Công ty vận tải hàng hoá đường sắt - Tổng công ty đường sắt Việt Nam

 Ga Lào Cai nằm tại Km 293+586 thuộc tuyến Đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh. Ga đóng trên địa bàn Phường Phố Mới - Thị xã Lào cai - Tỉnh Lào Cai

I-NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CHỦ YẾU

- Nhiệm vụ chủ yếu của ga là: Hoàn thành kế hoạch của Nhà nước và của ngành Đường sắt về việc: Tổ chức vận chuyển hàng hoá, hành khách trong nước và Liên vận quốc tế. Nhằm thoả mãn các nhu cầu vận chuyển hàng hoá của các ngành kinh tế quốc dân và nhu cầu đi lại của nhân dân

- Chức năng và phạm vi hoạt động của ga:
   
+ Nhận chuyên chở hàng, xếp hàng, dỡ hàng, trao trả hàng, bảo quản hàng hoá và trung chuyển hàng Liên vận quốc tế
    + Đón gửi tàu theo biểu đồ chạy tàu, giải thể và lập tàu theo kế hoạch, dồn dịch xếp, dỡ, sang toa chuyển tải, kiểm tra tình trạng toa xe và hàng hoá xếp trên toa, đảm bảo an toàn chạy tàu, dồn xe trong ga.
    + Bán vé,  thu vé, nhận chở và chuyên chở hành lý, bao gửi, đảm bảo phục vụ sinh hoạt, văn hoá cho hành khách đợi tàu, đảm bảo an toàn cho hành khách lên xuông tàu.
    + Tổ chức chạy tàu thoi Liên vận quốc tế, giao tiếp hàng hoá, hành khách Liên vận quốc tế, nhận vận chuyển và xếp dỡ hàng hoá Liên vận quốc tế
    + Tổ chức kinh doanh sản xuất ngoài sản xuất chính: Dịch vụ vận tải, xếp dỡ hàng hoá, thương mại, du lịch và đại lý bán hàng

    Với đội ngũ CBCNV có trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm , phục vụ tận tình chu đáo, nhanh chóng thuận tiện.

II - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

    - Ga Lào cai do thực dân Pháp xây dựng từ những năm 1903-1936. Sau hoà bình lập lại,  năm 1954 Chính phủ ta đã tiếp quản, khôi phục và khai thác trong suốt những năm xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Năm 1979, ga tạm thời gián đoạn khai thác.
    - Ngày 15 - 08 - 1993 ga Lào Cai được tái lập lại sau 14 năm gián đoạn, thuộc sự quản lý của Hạt vận chuyển Yên Lào- Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu vực 1.
    - Thực hiện Hiệp định vận chuyển hàng hoá Liên vận quốc tế, Hiệp định đường sắt Biên giới Việt -Trung, từ tháng 2 -1996 ga Lào Cai trở thành ga Liên vận quốc tế, phục vụ công tác vận chuyển hàng hoá LVQT giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc
    - Do yêu cầu sản xuất từ ngày 15 -08 -1998, ga Lào Cai được tách khỏi Hạt vận chuyển Yên Lào để trực thuộc Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu vực I
    - Ngày 19 -05- 2003, ga Lào Cai được nâng cấp thành ga cấp 1
    - Từ ngày 01 -10 - 2003 cho đến nay, ga Lào cai trực thuộc Công ty vận tải hàng hoá đường sắt theo sự  thay đổi mô hình tổ chức của toàn ngành đường sắt

III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. Ban lãnh đạo:

Trưởng ga
Cử nhân  Nguyễn Huy Toàn

Office     Tel : 020.832986   - Mobile: 0913.287334      Fax: 020.832.986     Railway Tel: 6823
Home     Tel : 020.832616     Railway Tel: 6908

 Website: http://www.vr.com.vn/galaocai

Phó ga nội chính
Kỹ sư  Đinh Văn Nguyệt

Office     Mobile: 0913.340501         Railway Tel: 6911
Home     Tel : 020.835113                Railway Tel: 6910

Phó ga kỹ thuật
Kỹ sư Nguyễn Đức Huệ

Office     Tel : 020.830093     Mobile: 0913.369763         Railway Tel: 6921
Home         Railway Tel: 6921

 

2. Các phòng nghiệp vụ:

Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính
     Tel : 020.836047         Fax: 020.836047   Railway Tel: 6913

Phụ trách Nhân sự:       Lê Văn Tuấn         Mobile: 0904.288657
Phụ trách Hành chính:   Dương Văn Thư   Mobile: 0913.297837

 

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
     Tel : 020.832783               Railway Tel: 6902

Trưởng phòng( Phụ trách Kế hoạch):       KS Phạm Văn Dũng
Mobile: 0913.352278         Home  - Tel : 020.832772     Railway Tel: 6926
Phụ trách kỹ thuật:       Tạ Quang Hùng                  Mobile: 0912.502617
Giám sát viên:               KS Hoàng Đình Tứ          Mobile: 0912.191.098

 

Phòng Tài chính - Kế toán
Railway Tel: 6919

Phụ trách Kế toán:       Đỗ Văn Đắc  Mobile: 0913.385287

 

Ga Lào Cai trân trọng cám ơn quý khách hàng đã đến và sẽ đến với chúng tôi! 
  

 

(Cập nhật: 4/9/2004 3:17:53 PM )
Ðầu trang   |   Trang chủ Đường sắt Việt Nam


Copyright by Vietnam Railways, All Rights Reserved.
Designed and/or programmed by Statistics & Computerization Dept., Vietnam Railways, July 2002